Van den Pol | Expert in elektrotechniek! - Montfoort

Waterzuivering

Bedrijven in de voedselverwerkende industrie hebben in de regel grote stromen afvalwater. Wet- en regelgeving en economische en duurzaamheidsmotieven leiden in toenemende mate tot afvalwater zuivering. Industriële automatisering zorgt voor een gecontroleerd en gedocumenteerd gesloten proces, waarbij het water steeds opnieuw gebruikt kan worden. De uitdaging voor professionals als Van den Pol Industriële Automatisering ligt in het zo veel mogelijk beperken van het energieverbruik in deze processen. Optimalisatie met behulp van automatisering leidt tot hogere bedrijfszekerheid, lagere kosten, minder waterverbruik, hergebruik van water en betere compliance.