Van den Pol | Expert in elektrotechniek! - Montfoort

Industriële automatisering: steeds weer beter

Met ‘u vraagt, wij draaien’ kom je meestal niet tot de beste oplossingen. Van den Pol Industriële Automatisering acteert liever als partner. Dan komt onze toegevoegde waarde het best tot zijn recht. We leven ons in in uw bedrijfsvoering en komen gevraagd en ongevraagd met verbetervoorstellen. Automatisering in de (voedselverwerkende) industrie is immers nooit ‘af’. De kwaliteit kan immers altijd nóg beter, de levering nóg flexibeler en de kosten per product nóg lager. Bij Van den Pol stellen wij onze knowhow en ervaring graag beschikbaar voor het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen. Zoals we dat al jaren doen voor honderden andere bedrijven.

Sensoren in de voedselverwerkende industrie

Met de huidige stand van de techniek is steeds meer mogelijk. Met moderne scantechnieken kunnen we een zogeheten chemische scan maken. Sensoren ‘lezen’ het product en geven informatie over zaken als vochtpercentage of zetmeelgehalte. In de voedselverwerkende industrie, waar we te maken hebben met natuurproducten die per definitie niet homogeen zijn, biedt dat enorme voordelen. Continu chemisch scannen van de input bespaart op laboratoriumkosten, verbetert de kwaliteit van het eindproduct, versnelt de productie en kan tot minder afval leiden. Van den Pol Industriële Automatisering verwacht op dit vlak de komende jaren een kleine revolutie. Onze engineers zorgen ervoor dat zij steeds van de nieuwste ontwikkelingen op de hoogte zijn.